Før du lejer en skurvogn!

Før du lejer en skurvogn!

Hvad er dine behov – hvilke faciliteter skal der være i din skurvogn?

De arbejdsmiljømæssige krav til en skurvogn afhænger bl.a. af arbejdets varighed og af om de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på byggepladsen. I langt de fleste tilfælde vil en skurvogn med spisefaciliteter og toilet dække dine behov.

Skurvogn 3212 New Line er et eksempel på en skurvogn med spisefaciliteter og toilet som er meget anvendt rundt på byggepladser.

Du kan læse mere om de arbejdsmiljømæssige krav til en skurvogn her.

I de tilfælde hvor du endvidere har behov for at stille omklædnings- og badefaciliteter til rådighed, vil eksempelvis skurvogn 7322 New Line, være et alternativ.

Hvor stor en skurvogn har du brug for?

Ifølge ” Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende ”, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 779 af 28. maj 2020 er fastsat nogle konkrete minimumskrav til hvor stort spiserum, toiletrum, omklædningsrum og baderum skal være. Du kan se de konkrete retningslinjer her

Må man bo i en skurvogn?

Bygningsreglementet hindrer ikke, at der overnattes i en skurvogn på en byggeplads. Dog gør det sig gældende, at såfremt en skurvogn eller lignende opstilles på samme sted i mere end seks uger, vil den blive betragtet som en permanent konstruktion, og der vil derfor skulle søges om byggetilladelse efter reglerne i bygningsreglementet, inden den opsættes.

Skal du leje, købe eller lease?

Det er meget udbredt i byggebranchen at leje skurvognsmateriel. Men regner man på det, er det økonomisk fordelagtigt at købe eller lease. Købsprisen for en skurvogn udgør, hvad der svarer til omkring 2 års lejeudgifter. Desuden afskrives købet af skurvogn over en årrække, så den årlige regnskabsmæssige effekt er væsentligt mindre end ved leje. Du kan læse mere om henholdsvis køb, leasing eller leje af skurvogn her

Se også vores andre artikler med vigtig viden om skurvogne her.

Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Dag-til-dag levering