Overlæs på trailer

Overlæs på trailer

For kørsel med trailer gælder det, at det er ulovligt at køre med en trailer, der er for tungt lastet. Hvor meget du må laste din trailer med afhænger både af trailerens lastevne, af hvad din bil lovligt må trække og af hvad du i følge dit kørekort må køre med. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde. 

Vær opmærksom på, at der ofte volumenmæssigt kan være mere på traileren, end den lovligt kan laste. FDM viser her flere eksempler på, hvor lidt man må laste en lille havetrailer.

Ud over at det kan koste dig dyrt at køre med overlæs, så kan det også være farligt - tungt læs, gør køretøjet ustabilt og det kan i værste tilfælde resultere i at man mister herredømmet over køretøjet.

Hvor stor er bøden for overlæs på trailer?

Bøden for at køre med overlæs på trailer udgør 75 kr. pr. procent, som trailerens tilladte vægt overskrides med, dog altid som minimum 1.000 kr. Hvis du for eksempel fylder 200 kg for meget i en trailer, der er tilladt at veje 500 kg, vil det resultere i en bøde på 3.000 kr., fordi den tilladte vægt overskrides med 40 procent.

Bødens beløb ved overlæs på trailer:

  • <14 % = 1.000 kr.
  • 20 % = 1.500 kr.
  • 30 % = 2.250 kr.
  • 40 % = 3.000 kr.
  • 50 % = 3.750 kr.
  • 60 % = 4.500 kr.
  • 70 % = 5.250 kr.

Overlæs på trailer er en dyr fornøjelse

For langt de fleste af os hersker der en bred enighed om, at trailere må fyldes lige så meget, som det fysisk er muligt. Og måtte traileren eventuelt være så fyldt, at indholdet risikerer at falde ud over siderne, ja så spænder vi jo bare en presenning eller trailernet udover for at holde sammen på læsset. Men som vist ovenfor er det altså værd at være opmærksom på trailerens vægt, hvis du ikke er interesseret i en større bøde.

Faren ved at køre med overlæs på trailer

Én ting er den vægt, som dit kørekort tillader dig at køre med, men en anden ting er den vægt, som din trailer er bygget til at kunne håndtere. Trailerens tilladte vægt handler om sikkerhed, og jo større overlæs du udsætter din trailer for, jo større bliver risikoen for slinger, og er vægten oven i købet dårligt fordelt, ja så kan overlæs potentielt få fatale følger. Derfor bør du altid være opmærksom på ikke at undervurdere vægten af det gods, du fragter på din trailer – ikke blot for din egen skyld, men også for dine medtrafikanters.

Hvor meget, er for meget?

Se vores vejledning til kørsel med trailer, for nærmere information om, hvor meget du må køre med.

Lær mere om kørsel med trailer

Bliv klogere på trailere og hvad man må og skal her.

Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Dag-til-dag levering