Indstilling af bådtrailer

Indstilling af bådtrailer

Når båden skal på den nye trailer for første gang, er det en god ide at give sig god tid til at foretage den rigtige indstilling, så båd og bådtrailer passer sammen. Rigtig indstilling gør søsætning og optagning meget lettere og medvirker til at sikre, at du får optimalt udbytte af din bådtrailer og undgår skader på båd eller trailer.

Aksler

På alle bådtrailere fra Selandia kan akslerne flyttes trinløst (dog ikke på den mindste model P.400). Er båden meget tung bagi pga. motor, kan det være en fordel at flytte bådtrailerens aksler agterud.

VIGTIGT! Ved flytning af aksler skal du kontrollere, at alle bolte er spændte OG at bremserne er justeret korrekt. Der må kun være 4-5 cm slør i bremsestangen.

Bundruller

Dernæst justeres siderullerne så langt ned, at båden lige går fri af skærmene, når den står på bundrullerne. Gerne 20-30 mm mellem båd og skærm.

Båden skal såvidt muligt støtte på alle bundrullerne, med undtagelse af den forreste, afhængig af bådens form. Når båden står rigtigt på bundrullerne, skal siderullerne indstilles.

Er båden mindre end bådtraileren, skal båden så langt bagud, at den står på de bagerste ruller - dette er vigtigt, da der ellers kan komme skade på bådens hæk og bund.

Sideruller

De bagerste sideruller skal så langt tilbage som muligt, for at give størst mulig støtte. De forreste sideruller skal placeres, så de støtter et stykke fra stævnen, hvor båden begynder at flade ud.

Husk at siderullerne skal støtte bunden af båden - ikke siderne. Det kan være en god ide at bruge en donkraft til at løfte siderullerne på plads. Siderullerne må under INGEN omstændigheder løfte båden af kølrullerne, da vægten af båden skal fordeles jævnt på alle ruller.

HUSK: Båden skal stå lige - mål for en sikkerheds skyld afstanden fra båd til skærm i begge sider.

Det kan være nødvendigt at søsætte båden flere gange i løbet af indstillingsprocessen for at finde den optimale indstilling.

Lejer

Husk at lejer skal kontrolleres MINDST en gang årligt.

Øvrige forhold

Båden skal passe til traileren, det indebærer blandt andet, at bådens vægt inkl. motor, brændstof, batterier, samt øvrigt udstyr ikke må overstige bådtrailerens lastevne.

Længden på båden må max overstige bådtraileren med 80 cm for at undgå overbelastning af skroget.

Brug og vedligehold

Ved søsætning og optagning anbefales, at bådtraileren kun køres i vandet til hjulets fælgkant (underkant), da bremsedele m.m. ikke har godt af saltvand.

Skulle saltvand komme i kontakt med trailerens sarte dele, så skyl eventuelt med rent vand fra en vandslange.

Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Dag-til-dag levering