Hvornår skal der være en skurvogn på en byggeplads?

Hvornår skal der være en skurvogn på en byggeplads?

De arbejdsmiljømæssige krav til en skurvogn afhænger bl.a. af arbejdets varighed og af om de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på byggepladsen.

Skal der være skurvogn med toilet og spisefaciliteter?

En skurvogn med spisefaciliteter og toilet dækker dine behov, når følgende forhold gør sig gældende (jf. ”Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning” BEK nr 290 af 05/05/1993.):

arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er på en varighed af HØJST 3 hele arbejdsdage

OG

de ansattes samlede beskæftigelse er på højst 6 manddage

ELLER

de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen.

Du har brug for en skurvogn med toilet, spiserum, håndvask, omklædningsrum og brusebad når (jf. Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde BEK nr. 1516 af 16/12/2010):

de ansatte møder på byggepladsen

ELLER

arbejdsgivers arbejdsopgaver på byggepladsen har en varighed på MERE end 3 hele arbejdsdage OG de ansattes samlede beskæftigelse er MERE end 6 manddage.

Skal skurvognen have brusebad?

I tilfælde hvor de ansattes beskæftigelse på byggepladsen ikke overstiger 2 uger, og hvor vand- og kloaktilslutning ikke umiddelbart er muligt, skal brusebad kun etableres, hvis arbejdet er:

  1. meget støvende eller på anden måde stærk tilsmudsende
  2. medfører risiko for forurening med materialer, der er smittefarlige
  3. medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materiale, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden eller hindre spredning af eller
  4. udsætter den ansatte for høje temperaturer eller er forbundet med stor fysisk anstrengelse

Spørgsmål om skurvogne på byggepladser?

Er du stadig i tvivl om noget, i forhold til hvilke faciliteter der hører til i jeres skurvogn, så kontakt os gerne direkte på telefon 86 81 81 64 eller via mail til post@selandia-trailers.dk.

Se også oversigten over vores vidensbank med information om skurvogne.

Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Dag-til-dag levering