Brugsvejledning skurvogn

Brugsvejledning skurvogn

Før du kører med din skurvogn, skal du huske at:

 • Der ikke må være personer i skurvognen under kørsel      
 • Der ikke må være løse dele i skurvognen under kørsel
 • Luk og lås skabe, vinduer og døre
 • Sørg for at inventar som fx stole er fastgjort
 • Sørg for at tunge ting er placeret lige over akslen

Sådan kobler du din skurvogn til bilen:

 • Start med at skrue støttebenene helt op
 • Sæt påhængsvognens kuglekobling på bilens trækkugle (kontroller, at det sidder korrekt – du vil ofte kunne høre en kliklyd)
 • Herefter fastgør du sikkerhedswiren som sidder på skurvognen til bilen
 • Elstikket sættes i bilens stikdåse
 • Lyset kontrolleres, herunder blinklys og bremselys
 • Næsehjul skrues op
 • Håndbremse frigøres
 • Tjek at ingen kabler hænger løst fra vognen og rører jorden

Kørsel med skurvogn:

 • Vær opmærksom på, at der er tale om et vindfølsomt køretøj, ved stærk sidevind, kan vognen komme i slyng, dette gælder også ved overhaling
 • Tag farten af i god tid, hvis du skal passere stejle bakker, skarpe sving m.m. Hold altid god afstand til de forankørende køretøjer

Sådan stiller du din skurvogn op og gør den klar til brug:

 • Træk håndbremsen
 • Skru næsehjulet ned
 • Frigør sikkerhedswire og elstik fra bilen
 • Skru støttebenene ned – så vognen står vandret
 • Når støttebenene er skruet ned, kan du skrue næsehjulet op og frigøre håndbremsen, som kan sætte sig fast, hvis den står trukket i længere tid
 • Vær opmærksom på, at hvis underlaget et blødt, vil det være en fordel, at lægge plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, er kiler foran eller bagved hjulene en god ide
 • Støttebenene må kun bruges som støtteben IKKE som donkrafte

Sådan tilkobler du el til din skurvogn:

 • Varmtvandsbeholderen må aldrig tilsluttes el, før sikkerhedsventilen er lukket og beholderen er fyldt med vand. Derfor skal man allerførst tjekke, at varmtvandsbeholderen ikke er tilsluttet el.

Sådan tilkobler du vand til din skurvogn:

 • Før du kobler slangerne til vandinstallationen er det en god ide, at skylle slangen igennem, så der ikke kommer skidt i vandforsyningen
 • Find vandindtaget – som oftest er at finde i teknikkasse under vognen
 • Tilslut vandslangen, husk at lukke alle tømmehaner
 • Åbn for vandet og derefter hovedhanen
 • Hvis din skurvogn har en vandtank, kan du fylde denne, alternativt tilslutte vandet direkte til en ekstern vandforsyning

Sådan kobler du din skurvogn til kloak:

 • Find kloakudløbet, som oftest er at finde i teknikkasse under vognen. Tilslut slangen
 • Det allerførste, der altid skal monteres på skurvogne med toilet, er afløbsslangen, da kværnen straks begynder at pumpe ud, når den tilsluttes strøm.
 • Hvis din skurvogn har toiletkværn, husk da at tilslutte og tænde for den
 • Har din skurvogn kloaktank, kan man fylde tanken alternativt tilslutte direkte til eksternt kloakanlæg
 • Vær opmærksom på, at der ikke må komme affald i form af bind og klude i toilettet.

Sådan frakobler du el, vand og kloak:

 • Sluk vandvarmeren
 • Frakobl vandtilførsel
 • Skyl ud i toilettet – derved tømmes det
 • Frakobl kloak
 • Åbn alle tømmehaner, så vandvarmer og  slanger tømmes
 • Frakobl elkablet

Sådan frostsikrer du din skurvogn, hvis den er i brug:

 •  Vandforsyning og afløb skal holdes frostfrit. Her kan man tilkøbe selvregulerende varmekabler, som monteres på vand- og afløbsslanger med alutape. Varmekablerne tænder selv, når temperaturen når under 3 grader celsius.
 • Hvis der er tale om en ekstraordinær hård vinter med meget lave temperaturer, kan det derudover være en fordel, at påmontere et skørt ved vognens bund, som skærmer vognens bund og vandforsyning mod kulde.
 • Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke må slukke helt for varmeanlægget i vognen, når du forlader den.
 • Det er en god ide at lufte ud mindst en gang dagligt for at minimere fugt

Det skal du være opmærksom på i forhold til hjul og dæk:

 • Dæktrykket skal følge anvisningen på dækket
 • Fælge skal spændes med 110 Nm
 • Husk løbende at tjekke dæk og lufttryk

Vedligeholdelse af din skurvogn:

 • Sørg for løbende og efter behov at smøre påløbsbremse, næsehjul og støtteben med fedt
 • Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker til rengøring

Læs mere nyttig information om skurvogne her, eller se alle vores skurvogne.
Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Dag-til-dag levering