Brugsvejledning salgsvogn

Brugsvejledning salgsvogn

Tillykke med Jeres nye salgsvogn – herunder følger en vejledning med ting, man skal være opmærksom på før under og efter brug af sin salgsvogn.

Før du kører med din salgsvogn skal du huske at:

 • Der ikke må være personer i salgsvognen under kørsel      
 • Der ikke må være løse dele i salgsvognen under kørsel
 • Husk at frigøre stormsikring inden salgsklapper klappes ned
 • Husk at aflåse salgsklapper indvendigt under kørsel
 • Luk og lås skabe, vinduer og døre
 • Sørg for at inventar er fastgjort
 • Sørg for at tunge ting er placeret lige over akslen
 • Kontrollere at salgsvognen er korrekt monteret på bilens trækkrog – se nedenstående
 • Før du tager din salgsvogn i brug anbefaler vi, at du får lavet en sikkerhedskopi af nøglen til vognen.

Sådan kobler du din salgsvogn til bilen:

 • Start med at skrue støttebenene helt op
 • Sæt påhængsvognens kuglekobling på bilens trækkugle (kontroller, at det sidder korrekt – du vil ofte kunne høre en kliklyd)
 • Herefter fastgør du sikkerhedswiren som sidder på salgsvognen til bilen
 • Elstikket sættes i bilens stikdåse
 • Lyset kontrolleres, herunder blinklys og bremselys
 • Næsehjul skrues op
 • Håndbremse frigøres
 • Tjek at ingen kabler hænger løst fra vognen og rører jorden

Kørsel med salgsvogn:

 • Vær opmærksom på, at der er tale om et vindfølsomt køretøj, ved stærk sidevind, kan vognen komme i slyng, dette gælder også ved overhaling
 • Tag farten af i god tid, hvis du skal passere stejle bakker, skarpe sving m.m. Hold altid god afstand til de forankørende køretøjer

Sådan stiller du din salgsvogn op og gør den klar til brug:

 • Træk håndbremsen
 • Skru næsehjulet ned
 • Frigør sikkerhedswire og elstik fra bilen
 • Skru støttebenene ned – så vognen står vandret
 • Når støttebenene er skruet ned, kan du skrue næsehjulet op og frigøre håndbremsen, som kan sætte sig fast, hvis den står trukket i længere tid
 • Vær opmærksom på, at hvis underlaget et blødt, vil det være en fordel at lægge plader under støttebenene. Hvis terrænet skråner, er kiler foran eller bagved hjulene en god ide
 • Støttebenene må kun bruges som støtte og IKKE som donkrafte

Sådan tilkobler du el til din salgsvogn:

 • Indføringsstikket til el sidder enten i fronten eller under bunden i forreste højre side

Sådan tilkobler du vand til din salgsvogn:

 • Før du kobler slangerne til vandinstallationen er det en god ide, at skylle slangen igennem, så der ikke kommer skidt i vandforsyningen
 • Find vandindtaget – som oftest er at finde i teknikkasse under vognen
 • Tilslut vandslangen, husk at lukke alle tømmehaner
 • Åbn for vandet og derefter hovedhanen
 • Hvis din salgsvogn har en vandtank, kan du fylde denne, alternativt tilslutte vandet direkte til en ekstern vandforsyning


Sådan frakobler du el og vand:

 • Sluk vandvarmeren
 • Frakobl vandtilførsel
 • Åbn alle tømmehaner, så vandvarmer og  slanger tømmes
 • Frakobl elkablet

Sådan frostsikrer du din salgsvognen, hvis den er i brug:

 •  I tilfælde af frost skal varmtvandsanlægget tømmes for vand – lad pumpen køre til anlægget er tomt – de to haner i bunden åbnes, så beholderen tømmes.
 • Vandforsyning og afløb skal holdes frostfrit. Her kan man tilkøbe selvregulerende varmekabler, som monteres på vand- og afløbsslanger med alutape. Varmekablerne tænder selv, når temperaturen når under 3 grader celsius.
 • Hvis der er tale om en ekstraordinær hård vinter med meget lave temperaturer, kan det derudover være en fordel, at påmontere et skørt ved vognens bund, som skærmer vognens bund og vandforsyning mod kulde.
 • Desuden skal du være opmærksom på, at du ikke må slukke helt for varmeanlægget i vognen, når du forlader den.
 • Det er en god ide at lufte ud mindst en gang dagligt for at minimere fugt

Det skal du være opmærksom på i forhold til hjul og dæk:

 • Dæktrykket skal følge anvisningen på dækket
 • Fælge skal spændes med 110 Nm
 • Husk løbende at tjekke dæk og lufttryk

Vedligeholdelse af din salgsvogn:

 • Sørg for løbende og efter behov at smøre påløbsbremse, næsehjul og støtteben med fedt
 • Brug aldrig skuremidler eller stærke rensevæsker til rengøring

Læs mere nyttig information om salgsvogne her.
 
Konkurrencedygtige priser
Kvalitetstrailere
Skræddersyede løsninger
Lagerførende
Dag-til-dag levering